Open Source projekt podzemních měst

Iniciativa, jejíž primárním cílem je vytvořit a všem zpřístupnit stavební plány pro realizaci trvale osídlených podzemních měst.

SHRNUTÍ PROJEKTU

The Underground Cities je unikátní Open Source projekt

jehož primárním cílem je vyvinout, vytvořit a veřejně zpřístupnit všem lidem na planetě systémové projekční plány pro realizaci a provoz komfortních podzemních měst a staveb určených většímu počtu obyvatel.

Podzemní města mají sloužit jako prostory pro běžný život, které jsou permanentně osídlené a v případě potřeby mají sloužit nejen k ochraně jejich obyvatel před účinky extrémních světových událostí, ale zejména k zachování lidstva v případě, kdy mu hrozí vyhynutí v důsledku těchto událostí.

Dalším cílem je informovat a vzdělávat širokou veřejnost, média a vládní představitele o důležitosti vytvoření takových staveb a iniciovat komerční a veřejnou sféru pro započetí realizace podzemních měst.

Projekt uvažuje spolupráci mezi architekty, projektanty, statiky, profesními inženýry, geology, fyziky, programátory a dalšími odborníky z celého světa. Výstupy budou zpřístupněny v různých jazycích a veškerá data budou vydávána pod licencí Creative Commons.

Motivace proč vyvíjet podzemní města.

Mohou sloužit nejen ke zvýšení schopnosti lidstva přežít, ale i k ochraně vědomostí, technologií a zdrojů, které mohou pomoci s obnovou po extrémní události.

Trvale mohou zvýšit ochranu obyvatel před účinky dopadu velkých těles z vesmíru, atomových výbuchů, slunečních erupcí, sopečných erupcí, zásadních klimatických změn apod.

Vývoj pomůže objevovat nové znalosti, technologie a postupy pro výstavbu a provoz habitatů na tělesech mimo planetu Zemi.

Tento typ stavby zachová lépe životní prostředí, obnovou fauny a flory po výstavbě a to přesto, že by se jednalo o místo s velkou hustotou zalidnění.

Neexistuje žádný důvod proč to neudělat. Z hlediska současných technologií nebrání nic v efektivní spolupráci a sdílení komplexních dat.

Neexistuje žádný důvod proč čekat. Z hlediska všech možných rizik, které mohou nastat v horizontu následujících generací se jedná téměř o nezbytnost.

Staňte se součástí.

Vyberte svou roli

The Underground Cities je projekt s otevřenými daty. Každý může do projektu přispívat a každý může data používat. Je jen na vás, jakým způsobem se do projektu zapojíte.

TVŮRCE

Vytvářejte BIM modely a dokumentaci. Podělte se o své znalosti, vytvářejte vizualizace a odborné analýzy. Navažte na práci profesionálů před vámi a rozvíjte dál jejich nápady.

OPONENT

Revidujte vytvořená data tvůrců a zpracujte kritické posudky a review. Kritika je nedílnou součástí procesu, který vytváří kvalitní výstupy.

PŘISPĚVATEL

Tvořte odborné články a bloguje. Vytvářejte relevantní obsah k projektu, který je více přístupný uživatelům.

DISKUTÉR

Účastněte se diskusí na diskusním fóru, které slouží jako neformální zdroj informací.

Diskusní fórum
UŽIVATEL DAT

kdokoliv si může veškerá data stáhnout a využít je pro svou potřebu. Obsah je vydáván pod licencí Creative Common.

PODPOROVATEL

Projekt lze podpořit mnoha způsoby. Sdílejte projekt, vyjádřete podporu nebo přispějte na správu a provoz.